0

Chin Huay Public Co., Ltd.  

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เติบโตไปพร้อมกับคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่นบรรพบุุรุษของเรามีความต้องการที่จะก่อตั้งบริษัทให้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ต่อไปเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้จึงถูกตั้งชื่อว่า 

"จิ้นฮ่วย"   (จิ้น แปลว่า เจริญ หรือทันสมัย, ฮ่วยแปลว่า สินค้าหรืออุตสาหกรรม)   มรดกนี้ได้ถูกส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น จนมาถึงปัจจุบัน 


                         เจริญอุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2468 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ การผลิตและการแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์ชนิดแรกของเรา คือ น้ำปลา และได้ขยายการผลิตเพิ่ม คือ ปลากระป๋อง ผลไม้อบแห้ง และขนมเพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ของเรา
CONTACT US


181 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
(02)-416-0708
(02)-416-1909
info@chinhuay.com
 

Copyright ® 2019 chinhuay.com